سفارش تبلیغ
صبا ویژنلا تیدیل لسنت الله..........
برچسب ها: کمی جدی تر (12)، | نظر/ این نوشته را چگونه دیدید؟

«و نرید ان من علی الذین الستضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثون»

تردیدی نیست که آتش کشیدن قرآن کریم کاری بس وقیحانه و بیشرمانه بوده است که دل بیش از یک میلیار مسلمان را آزرده است. مسلمانانی که در هرچه باهم نزاع داشته باشند، همه در یک چیز مشترکند و آن قرآن است و به فضل الهی همه مسلمان فقط یک کتاب را کتاب آسمانی خویش می‌دانند. لیکن نکاتی در این اقدام موهن و پیش لرزه ها و پس لرزه های آن نهفته است که لازم می‌دانم اشاره کنم. پیشاپیش از بدقولی خود که مجبور گشتم زودتر از زمان اعلام شده قلم بزنم، عذرخواهی می کنم.

1- آتش زدن کتاب آسمانی ما مسلمانان نه تنها از محبوبیت مسلمانان نمی کاهد که عکس آن است و طبق معمول گذشته، عدو سبب خیرخواهدگشت. هنگامی که کاریکاتور پیامبر (ص) را کشیدند و به خیال خام خود درجهت کم کردن رشد روز افزون دین مبین اسلام در کشورهای غربی، گامی بس بزرگ برداشتند، در همان سال نامی که بیش از همه نامها در کشور دانمارک مورد استفاده قرار گرفت نام محمد بود. از این نمونه فراوان در تاریخ موجود است. آن زمان که معاویه لعین با اقدامات تخریبی خود سعی در کوچک کردن حضرت علی (ع) داشت و دیدیم پس از مدتی چهره محبوب جهان اسلام که نه، تمام مخلوقات عالم و تمام مردم کره زمین چه کسی شد و چهره منفور کدام شد؟ این اقدام احمقانه و از روی بی خردی دولت منفور امریکا هم از این دست اقدامات است که فقط جایگاه اسلام و مسلمانان را در جهان عزیز و باشکوه تر می‌کند.

2- خود امریکای جهانخوار و مستکبران می‌دانند که تنها حربه ای که می‌توانند در مقابله با امت اسلامی به کار گیرند، آن است که بین مسلمانان جهان تفرقه بیندازند و از ابتدای تاریخ دین اسلام تا کنون همواره بر این سیاست خود بوده‌اند و از هیچ اقدامی در این راستا فروگذار نکرده اند. تأسیس فرقه های ضاله بهاییت و وهابیت هم اقدامی بزرگ در این جهت بود که دو هدف عمده را در این کار مد نظر داشتند، یکی تخریب مسلمان و منفور کردن آنان در پیش چشم مردم عالم با اقدامات ضد اخلاقی، ضد بشری و مخالف دین مبین اسلام که از این فرق سرمی زد و دوم تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف میان مسلمانان جهان. حال آنکه باید خدا را شاکر باشیم که دشمنان اسلام را مشتی احمق قرار داده است. این اقدام ضد بشری دولت امریکا و آتش زدن قرآن تنها و تنها مسلمانان جهان را حول یک محور مشترک هرچه بیشتر جمع کرده و اتحاد مسلمانان را دوصد چندان می‌کند. پس باید از آنان تشکر نمود که هدیه ای عظیم به ما مسلمان هدیه کردند و آن همبستگی هرچه بیشتر ما مسلمانان بود!!

3- آنچه واضح و روشن است این مطلب است که جهان غرب در مواجهه و مقابله با جهان اسلام و علی‌الخصوص جمهوری اسلامی ایران با شکست رو به رو شده است. این اقدام، حکم دست و پا زدن انسانی است که تا گردن در باتلاقی فرو رفته است و حال که مرگ را نزدیک می‌بیند، با آنکه می‌داند که دست و پا زدن فقط او را بیشتر در باتلاق فرو می‌برد از سر اینکه هیچ راهی ندارد فقط دست و پا می‌زند. اگر جهان غرب می‌توانست به شیوه دیگری به مبارزه با اسلام بپردازد و حتی کوچکترین احتمالی می‌داد که راهی خواهد بود که کمی از عزت اسلام و مسلمین بکاهد، هیچ زمان دست به چنان عمل ناشیانه و بهتر است بگوییم احمقانه ای نمی‌زد. آری سنت خدا همانطور که در قرآن کریم آمده است آن قرار گرفته است که مستضعفین جهان را امام و وارث خود در زمین قرار دهد و هیچ کس و هیچ چیز نمی‌‌تواند سنت خدا را تعطیل کند.

4- امریکا و جهان غرب به علت اینکه میخواستند آرزوها و اهداف شوم خویش را عملی کنند و بر جهان چیره گشته و دنیا را به تسخیر خود درآورند، دست به تولید مفاهیم و اصطلاحاتی عوامفریب، غیر منطقی و غیر قابل اجرا همچون اصالت آزادی، لیبرالیسم، دموکراسی و از این دست کلمات زده‌اند تا آن را چماقی کنند بر سر کشورهای به قول خودشان جهان سومی. مفاهیمی که رفتارشان نشان می‌دهد کوچکترین پایبندی به آن ندارند. این ضعف نه فقط ناشی از عدم صداقت غرب است که ناشی از کمبود این مفاهیم و عدم توانایی در اجرای آن است. نمونه بارز آن در بحث آزادی همین اقدام سوزاندن کتاب مقدس یک دین آسمانی است. فکر میکنید اگر یک احمقی پیدا می‌شد که در یک کشور اسلامی از روی حماقت کتاب مقدس مسیحیان، انجیل یا یهودیان، تورات را بی حرمتی می‌کرد، نمی‌گفتند در این کشور آزادی وجود ندارد و اجازه ترویج دین نمی‌دهند و از این دست حرف‌های دهن پرکن. بنابراین باید هوشیار باشیم و ببینیم کسانی که خود را خداوندگار دموکراسی در زمین می‌نامند و می‌دانند چه گلی بر سر کشور خودشان زده‌اند که حال بخواهند برای ما مسلمانانی که دینمان، برای کوچکترین اعمال و رفتارمان راه‌کاری مشخص کرده و حرفی برای گفتن دارد، بشوند دایه مهربان تر از مادر و بخواهند برای ما دموکراسی برقرار کنند. شما کشور خودتان را جمع کنید که با اینکه یهودیان کشورتان کمتر از 2% جمعیت کشورتان را تشکیل داده اند، لیکن بیش از 90% افراد حاضر در مجلس سنایتان یهودیند و برعکس، با وجود آنکه حدود 1% کشورتان را مسلمانان تشکیل داده اند، در مجلس سنا 250 نفره شما، تا به حال مسلمانی نتوانسته وارد شود و با این حال به ما خرده می‌گیرید که چرا سایر ادیان آسمانی در مجلس ما اعمال نفوذ ندارند در حالی که ما برای حدود 100هزار جمعیت یهودی کشورمان که ، یک نماینده قرار داده‌ایم. باید ببینیم این رفتارهای دوگانه آنان را تا به سوء نیت و عدم صداقتشان پی ببریم و مواظب باشیم در دام تبلیغات و هجمه های رسانه‌ایشان قرار نگیریم.

5- نکته بسیار مهم این است که باید یادمان باشد ساده انگاری است که فکر کنیم این رفتار و این عمل وقیحانه، از سر غفلت و از تعداد قلیلی سر زده است و ساده انگارانه تر آن است که فکر کنیم دولت امریکا با این اقدام مخالف است یا حتی بی تفاوت است. مسلما این اقدام نیز مانند سایر اقدامات ضد اسلامی و ضد بشری از گور دولت امریکا و صهیونیستها و مسیحیان صهیونی که در امریکا قدرت را دردست گرفته اند و در دنیا خدایی می کنند بلند میشود. بنابراین طرف مقابل ما مسیحیان و آن دسته از یهودیان که با استکبار جهانی مخالف اند نیستند، طرف حساب ما امریکای جهانخوار و به قول رهبر عزیزمان سگ زنجیری آن، صهیونیست جنایتکار است. مواضب باشیم بی بصیرتی نکنیم و هوشیارانه عمل نماییم.

6- هرچند این اقدام سخیفانه فقط بر نفرت مردم از آنان می‌افزاید و بر محبوبیت مسلمانان، اما باید هوشیار باشیم. باید بدانیم که آنان قصد دارند کشورها و امت اسلامی را بیازمایند، آنها می‌خواهند حساسیت مسلمانان را در قبال بی‌حرمتی بسنجند و به این پی برند که آیا جهان اسلام هوشیار و بیدار و آماده است یا نه، در خواب غفلت است و اگر امت اسلامی و خصوصا ملت مسلمان ایران در غفلتند، اقداماتی اساسی را در جهت تخریب و حرمت‌شکنی انجام دهند. آنها می‌خواهند ببینند اگر دوباره به ایران حمله بردند، هستند جوانانی که از همه چیزشان بگذرند و در مقابل شرق و غرب بایستند. هستند جوانانی که از دینشان تا پای جان حمایت کنند یا نه. باید در صحنه بود. اگر به اسلام و به انقلاب اسلامی اعتقاد داریم نباید صحنه را خالی بگذاریم. باید به دنیا نشان دهیم که با دست خالی جلوی تمام امکاناتشان می‌ایستیم و به فضل پروردگار، شکستشان حتمی است. انشاءالله که باشیم و ببینیم حکومت جهانی عدل و استقرار اسلام در کل جهان را و دعا میکنیم که خداوند فرج آخرین بقیه خود در زمین را هرچه زودتر محقق بگرداند، انشاءالله............سه شنبه 89 شهریور 23Design By : Ashoora.ir

پایگاه جامع عاشورا